Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Η ΑΓΆΠΗ

Η αγάπη κάνει τον Άνθρωπο
να νιώθει πλούσιος
και ας μην έχει χρήματα
η περιουσία.
Έχει όμως το κυριότερο
ψυχική αγαλλίαση.