Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

ΖΉΤΗΣΑ ΜΙΑ ΑΚΡΌΑΣΗ













ΖΉΤΗΣΑ ΜΙΑ ΑΚΡΌΑΣΗ
Ζήτησα μιαν ακρόαση
απ΄ το Θεό να έχω
για τα παιδιά που χάνονται
πονάω δεν αντέχω

Του ζήτησα για να μου πει
τι κάνει η Πολιτεία
σε Δύση και Ανατολή
τι κάνει η Εκκλησία

Δεν τα λυπούνται τα παιδιά
κοιτάζουν το συμφέρον
σύριγγες και ναρκωτικά
κυριαρχούνε πλέον

Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ
πρεζόνια βλέπω γύρω
και αυτά πιστεύουν στον Θεό
και αυτά γυρεύουν ήλιο